Rezervoni dhomën tuaj

Rezidenca 5
Info: Tarifa mujore e akomodimit është 4500 Lekë + 4000 Lekë siguracion
Info: 3 Muaj + siguracion- 17500 Lekë
Info: 10 Muaj - 49000 Lekë

Rezidenca 6
Info: Tarifa mujore e akomodimit është 5000 Lekë + 5000 Lekë siguracion
Info: 3 Muaj + siguracion- 20000 Lekë
Info: 10 Muaj - 55000 Lekë


Rezidenca 11-12
Info: Tarifa mujore e akomodimit është 5500 Lekë + 5000 Lekë siguracion
Info: 4 Muaj + siguracion- 27000 Lekë
Info: 10 Muaj - 60000 Lekë

Rezidenca 1-6 UBT
Info: Tarifa mujore e akomodimit është 5500 Lekë + 5000 Lekë siguracion
Info: 4 Muaj + siguracion- 27000 Lekë
Info: 10 Muaj - 60000 Lekë

Rezidenca të tjera
Info: Tarifa mujore e akomodimit është 4500 Lekë
Info: 3 Muaj + siguracion- 13500 Lekë
Info: 10 Muaj -45000 Lekë

Të gjitha fushat me * janë të detyrueshme